การประดิษฐานพระบรมรูป ๓ มหาราช ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ นางอริยาพัชร์ ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีการประดิษฐานพระบรมรูป ๓ มหาราช โดย นายจิรวัฒน ชวนะธิต นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่น ๑๓ และคณะนักเรียนเก่า รุ่น ๑๓ ผู้จัดสร้าง นำพระบรมรูปแก้วคริสตัล รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๙ ทั้ง ๓ พระองค์ มาประดิษฐาน ณ อาคารกาญจนาภิเษกโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !