บ้าน 1 บ้านพักนักเรียน

บ้าน 2 บ้านพักนักเรียน

บ้าน 3 บ้านพักนักเรียน

บ้าน 4 บ้านพักนักเรียน

สนามกีฬา สระว่ายน้ำ