ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !