โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ติดต่อเรา

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

90 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

หมายเลขโทรศัพท์ : 034-311278, 034-311685

หมายเลขโทรสาร : 034 – 311684

อีเมล์ : kings_college@kc.ac.th 

เว็บไซต์ : www.kc.ac.th