ติดต่อโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย


ติดต่อเรา

โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

90 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

หมายเลขโทรศัพท์ : 034-311278, 034-311685

หมายเลขโทรสาร : 034-311684

อีเมล์ : 

เว็บไซต์ : www.kc.ac.th