พิธีประดับแผงคอนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

         วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 โรงเรียน ภ.ป

การเลือกวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 กลุ่มบริหารงานวิชากา