เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2505 เวลา 11.00 น. เพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอรับ พระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย เกี่ยวกับการจัดตั้ง โรงเรียนราชวิทยาลัยขึ้นใหม่ เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้ทรง พระมหากรุณารับโรงเรียนไว้ ในพระบรมราชูปถัมภ์กับได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประกอบกับในนาม โรงเรียน

นับแต่นั้นมาโรงเรียนราชวิทยาลัยสามพรานจึงได้ใช้นามอันเป็นมหามงคลยิ่งว่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นศุภนิมิตมิ่งมงคล อันมหัศจรรย์ โดยที่ได้ถือกำเนิดด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ แห่งสามมหาราชของชาติไทย คือพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช พระผู้พระราชทานกำเนิด สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้ทรงเสริมสร้างและพัฒนา และสมเด็จพระภัทรมหาราช พระพระราชทานกำเนิดใหม่

“เหรียญกระดานชนวน” เป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนเก่า ราชวิทยาลัย ทำด้วยทองคำสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 2.25 ซม. กว้าง 1.75 ซม. ขอบยกกว้าง 0.05 ซม. ตรงกลาง ลงยาดำลายพระมหามงกุฏเลข 6 อยู่ภายใน รัศมีเส้นขาวรูปหลังคาสองชั้นอยู่เบื้องบน พระมหามงกุฏ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำริขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2456