อัตลักษณ์นักเรียน

สุภาพบุรุษคุณธรรม ผู้นำตามพระราชประสงค์