โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ศึกษาดูงาน ​ เเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมฯ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เเละเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อม ในการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ณ หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !