ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผอ.สพม.นครปฐม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ. สพม. อุบลราชธานี อำนาจเจริญ

วันจันทร์ที่  31  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยกาโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ  นายเอกลักษณ์  พลศักดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี  อำนาจเจริญ ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !