พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เข้าร่วมงานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม โดย พระเทพศาสนาภิบาล  เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานในพิธี

พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  กล่าวบรรยายพิเศษ การเตรียมชีวิตหลังเกษียณ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม

โดย นางนิสา บรรจงการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณ  ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !