การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำภายในระหว่างบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 28  กันยายน พ. ศ. 2565  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำภายในระหว่างบ้าน  ประจำปีการศึกษา 2565  โดย นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ  สระว่ายน้ำบรรฤาศักดิ์  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยสรุปผลการแข่งขันได้  ดังนี้
รางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
ได้แก่  บ้าน 3  คะแนนรวม 99  คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
ได้แก่  เด็กชายณภัทร  นิ่มอนงค์  บ้าน  4

รางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน  13  ปี
ได้แก่  บ้าน 3  คะแนนรวม  95  คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
ได้แก่  เด็กชายเขมณัฐ  ศรีศิริศักดิ์  บ้าน  3

รางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน  15  ปี
ได้แก่  บ้าน  4  คะแนนรวม 109  คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
ได้แก่  เด็กชายธนพัชร์  รักการดี  บ้าน  4

รางวัลคะแนนรวม รุ่นอายุไม่เกิน  17  ปี
ได้แก่ บ้าน  4  คะแนนรวม  94 คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
ได้แก่  นายอติชาติ  นุ่มพรม  บ้าน  4

รางวัลคะแนนรวม ทุกรุ่นสูงสุด
ได้แก่  บ้าน  4  คะแนนรวม  335  คะแนน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !