พิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 (1 กรกฎาคม 2566)

วันพฤหัสบดีที่  29  มิถุนายน พ.ศ. 2566  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม “เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566”  (1  กรกฎาคม 2566) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)  ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามครั้งนี้  ประกอบด้วย ลูกเสือหลวง  ลูกเสือสามัญ  และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดย นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมรูปฯ โรงเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !