การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ภาคกลางและภาคตะวันออก  จังหวัดราชบุรี  รายการแข่งขัน การประกวดเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑ –  ม.๓ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กชายปุณณภพ  กฤตธนโชติ ม.๒ บ้าน ๔ (ผู้เข้าแข่งขัน) เด็กชายภูรดล   ทองดอนเหมือน ม.๒ (บ้าน ๓)  ตีฉิ่ง  และวิทยากร  ตีกลอง ณ โรงเรียนวัดท่ามะขาม จังหวัดราชบุรี  ครูผู้ฝึกซ้อม  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ