พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 ณ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565  ผู้กำกับกองลูกเสือหลวงโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกองลูกเสือหลวง โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  6)  “พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย”  ประจำปี  2565  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  (รัชกาลที่ 6)  พระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !