พิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

วันศุกร์ที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2565 นางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย พันตำรวจตรี สุทศธวรรศ  อารีย์รัตนะนคร นายกสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  และนักเรียน  ร่วมวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  (รัชกาลที่  6) “พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย”  ประจำปี  2565  ณ  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !