พิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน “เลือดในกายสีโลหิต เลือดในจิตสีฟ้าทอง” ราชวิทย์ 54 ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่  24  กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2566  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน “เลือดในกายสีโลหิต  เลือดในจิตสีฟ้าทอง”  ราชวิทย์  54  ประจำปีการศึกษา 2565  โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !