พิธีรับขวัญนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2566  กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดพิธีรับขวัญนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2566  โดย  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ  หอประชุมโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !