ขอแสดงความยินดี นายกพลเอก หมั่นอาพร ม.5/2 (บ้าน 2) ปีการศึกษา 2565 ผ่านการสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา 2566 เหล่า ทหารบก