ติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม

วันพุธที่  15  มีนาคม  พ.ศ. 2566 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ณ  โรงเรียนคงทองวิทยา  และโรงเรียนบ้านหลวงวิทยา

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !