ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา

วันพุธที่  14 ธันวาคม  พ.ศ. 2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธนกฤต ธรรมวณิชย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา