ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพุทธชาติ สุขาบูรณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์

วันพุธที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วย นางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพุทธชาติ   สุขาบูรณ์  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์