จัดกิจกรรมสูทกรรม ให้กับลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2565  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมสูทกรรม ให้กับลูกเสือสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในคาบเรียนวิชาลูกเสือ ณ บริเวณริมน้ำ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์