ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสรรเพชญ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  วันอาทิตย์ที่ 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  และคณะครู ร่วมทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดสรรเพชญ  ตำบลท่าตลาด  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม