ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (บ้าน 1) มอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์

     วันพฤหัสบดีที่  11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  คณะผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 (บ้าน 1) นำหน้ากากอนามัย  แอลกอฮอล์  มามอบให้กับทางโรงเรียน โดย  นายอรรฐพนธ์   ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นผู้รับมอบ ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณในการสนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง