ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผอ.สพม.นครปฐม และคณะเข้าตรวจเยี่ยมอาคารหอพักนอนโรงเรียนฯ

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ในการเข้าตรวจเยี่ยมอาคารหอพักนอนโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซม และขอจัดตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษาหอพักนอน เพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก