การอบรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรียนคิดเป็นระบบกับเทคโนโลยีดิจิทัล แอท เดอะ สคูล”

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   จัดการอบรม  “พัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรียนคิดเป็นระบบกับเทคโนโลยีดิจิทัล แอท เดอะ  สคูล” วันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2566 ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.1โดย นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด  และได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนสินทร์ มาให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ณ ห้อง ICT 1 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก