แผนผังพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

รายละเอียดแผนผัง คลิก