ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. สุเนตร ขวัญดำ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. สุเนตร ขวัญดำ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม โดยมี นายจิรวัฒน์  สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม