การแข่งขันว่ายน้ำ รายการ BANG – JAK Swimming Club

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งนักกีฬาว่ายน้ำ จำนวน 34 คน เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ BANG-JAK Swimming Club ณ  สระว่ายน้ำ ศูนย์กีฬาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ผลการแข่งขันได้รับถ้วยและเหรียญรางวัล ดังนี้

รุ่นทั่วไป

1.นายชมเมือง  สิงหากัน  ม.6 (บ้าน 4) ได้รับถ้วยลำดับที่ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญ และเหรียญเงิน 3 เหรียญ
2.นายทัตเทพ  รุจิประชากร  ม.5 (บ้าน 1) ได้รับถ้วยลำดับที่ 7 เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ
3.นายทองพันชั่ง  วงศ์ษาพาน  ม.4  (บ้าน 2) ได้รับถ้วยลำดับที่ 8 เหรียญทอง 1 เหรียญและเหรียญเงิน 3 เหรียญ

รุ่น  14 ปี
เด็กชายศิริกร  เหนือมณีมงคล ม.3 (บ้าน 4) ได้รับถ้วยลำดับที่ 7 เหรียญเงิน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ

รุ่น 13 ปี
เด็กชายณัฐยุทธ์  ส้มเกิด ม.1 (บ้าน 2)  ได้รับถ้วยลำดับที่ 8 เหรียญทอง 1 เหรียญ และเหรียญทองแดง 4 เหรียญ

รุ่น 12 ปี
1.เด็กชายอินทัช  เจียรธราวานิช ม.1 (บ้าน 2) ได้รับถ้วยลำดับที่ 4  เหรียญเงิน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ
2.เด็กชายณคุณ  กิตติภัทรพงษ์ ป.6 (บ้าน 3) ได้รับถ้วยลำดับที่ 6 เหรียญทอง 1 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ

รุ่น  11 ปี
เด็กชายธรรศ  พิมพ์ทอง ป.6  (บ้าน  3)ได้รับถ้วยลำดับที่ 8 เหรียญเงิน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดง 2 เหรียญ

สรุปเหรียญทอง  15 เหรียญ  เหรียญเงิน  20 เหรียญ เหรียญทองแดง  25 เหรียญ         รวม  55 เหรียญ  ได้คะแนนทีมลำดับที่ 9 จาก 44 ทีม

โดย นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้จัดการทีม นายวรพจน์  ณ พัทลุง  ครูผู้ฝึกสอนและควบคุมทีม พร้อม นางสาวสุนิษา  หมั่นกระโทก และนางสาวช่อดาว  หอมหวล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมควบคุมทีม