“โครงการทำความดีให้น้องดู ให้แม่เห็น เพื่อพ่อหลวง ร.9”

วันเสาร์ที่  10 กันยายน  พ.ศ.  2565  ว่าที่ร้อยตรีดอน  หงษ์ทอง  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำนักเรียนชมรมราชวิทย์จิตอาสา ศูนย์คุณธรรม ออกค่ายอาสา “โครงการทำความดีให้น้องดู  ให้แม่เห็น  เพื่อพ่อหลวง ร.9” เพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่มุม โดยได้นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค ปัจจัย สิ่งของ ส่งมอบให้ ณ  โรงเรียนวัดสระสี่มุม  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !