โครงการพัฒนาทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ “กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ”

วันอังคารที่ 13 กันยายน  พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดโครงการพัฒนาทักษะ “กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ” เวลา 10.00 – 12.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ “อาชีพในยุค 4.0” โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก คุณครูนรสิงห์  คำสุวรรณ ครูเก่า โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้เกียรติมาบรรยาย ในหัวข้อ “อาชีพในยุค  4.0” ณ  หอประชุมโรงเรียน และเวลา 13.30 – 15.30 น. เป็นกิจกรรม “ตลาดนัดอาชีพ” ณ ชั้นล่าง อาคาร 100 ปี ราชวิทยาลัย

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !