การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ความรักของแม่

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กำหนดการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี  หัวข้อ “ความรักของแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.  2566 ณ ซุ้มพุทธมามกะ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โดยมี คุณครูสุริวิภา สุปัญญาพงศ์  และคุณครูจตุพร ปทุมารักษ์  ควบคุมดูแล นักเรียนที่เข้าร่วมมีดังนี้
(1) เด็กชายภูรีภัทร  เสนวงษ์ ชั้น ม.3/1  บ้าน 2
(2) เด็กชายเวหา  อภิชนาพงศ์  ชั้น ม.3/2 บ้าน 1
(3) เด็กชายธนดล ใจเย็น  ชั้น ม.3/3 บ้าน 1
(4) เด็กชายชัยพิพัฒน์  อริยะสุนทร  ชั้น ม.3/3  บ้าน 1
(5) เด็กชายวัฒนชัย  จันทระ  ชั้น ม.3/3  บ้าน 2
(6) เด็กชายธราธร   หุ่นสม ชั้น ม.3/5  บ้าน 2
(7) นายทองพันชั่ง  วงศ์ษาพาน ชั้น ม.5/2 บ้าน 2
(8) นายพิชินาถ  วิมลวงศ์สกุล  ชั้น ม.5/4 บ้าน 2