ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวจารุณี  สอนใจ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้แทนคณะครู นักเรียน และสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง