ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเอกราช อยู่ฤกษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

วันพุธที่  7 ธันวาคม  พ.ศ. 2565  นางสาวจารุณี  สอนใจ  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้แทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเอกราช อยู่ฤกษ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  ในพระสังฆราชูปถัมภ์