ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.ภควรรณ ภัทรพงศ์กร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา

วันอังคารที่  6 ธันวาคม  พ.ศ. 2565  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ ภควรรณ  ภัทรพงศ์กร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลาตึกวิทยา