พิธีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ สุกัญญา สุขสมบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.  โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการ สุกัญญา  สุขสมบูรณ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ว่าที่ร้อยตรีมนต์เมืองใต้  รอดอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดนครปฐม  เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อาคาร 50 ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก