พิธีมอบรางวัล โครงการโรงเรียนปลอดขยะ กิจกรรม “ทำได้มีว้าว”

วันอังคารที่  28  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2566  กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ จัดพิธีมอบรางวัล กิจกรรม “ทำได้มีว้าว” จากการที่นักเรียนส่งกล่องนม (เป็นบ้าน) โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธงโรงเรียน
สรุปผลจากการชั่งน้ำหนักกล่องนม
รางวัลที่ 1 ได้แก่ บ้าน 1 น้ำหนักกล่องนม ชั่งได้ 83.2 กิโลกรัม
ได้รับรางวัลเป็น เบอร์เกอร์ (เชตเตอร์กริล) และไอติม (ไผ่ทอง)
รางวัลที่ 2 ได้แก่ บ้าน 4 น้ำหนักกล่องนม ชั่งได้ 19 กิโลกรัม
ได้รับรางวัล เป็นเบอร์เกอร์ (แมคโดนัลด์)
รางวัลที่ 3 ได้แก่  บ้าน 3 น้ำหนักกล่องนม ชั่งได้ 16.5 กิโลกรัม
ได้รับรางวัลเป็น พาย (แมคโดนัลด์)
รางวัลที่ 4 ได้แก่ บ้าน 2 น้ำหนักกล่องนม ชั่งได้ 14.5 กิโลกรัม
ได้รับรางวัลเป็น ไอติม (ไผ่ทอง)
ของรางวัลสนับสนุน โดย คุณถิรกิติติ์  สถิรกุล นักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รุ่น 1)