การอบรมผู้นำนักเรียนเพื่อเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน “บทฝึกห้องเรียนต้นแบบ”

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

        กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และงานชุมชนสัมพันธ์ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำตัวแทน นักเรียนชุมนุม UG5 เข้ารับการอบรมผู้นำนักเรียนเพื่อเป็นผู้ช่วยครูผู้สอน “บทฝึกห้องเรียนต้นแบบ” โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star ดาวแห่งความดี) ครั้งที่ 16 โดยมี เด็กชายศตายุ สวัสดี, เด็กชายเก้าตะวัน ชิวปรีชา ม.3 (บ้าน 4) เด็กชายกิตติธัช นุชเกษม ม.1(บ้าน1) เด็กชายอนพัช เขียวชุ่ม ม.1 (บ้าน 2) เด็กชายดิษยธร  ผิวกิ่ง, เด็กชายวายุ  ด้านสิงห์, เด็กชายวชิรพล แป้นจำนงค์ ม.1 (บ้าน 4) เด็กชายธัชพนธ์ พุฒิธรธนารัตน์, และเด็กชายปภาวิน ผิวเหลือง ป.6 (บ้าน 4) เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนครปฐม