กราบถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 69 ปี พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร)

วันศุกร์ที่ 28  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗  นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร และครู เข้ากราบถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 69 ปี พระธรรมวชิรานุวัตร (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ณ วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม