พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปรับปรุงหอประชุม ๑๐๐ ปี และพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๗ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปรับปรุงหอประชุม ๑๐๐ ปี และพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา โดยมี นายเกียรติศักดิ์ เทพผดุงพร นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าราชินีบูรณะ  เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ