ร่วมแสดงความยินดี คุณครูเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ร่วมแสดงความยินดี คุณครูเชิดศักดิ์ ภักดีวิโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับทุนฝึกอบรมระยะสั้น Fulbright Teacher Excellence Achievement Program (TEA) 2024 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยในงาน มีท่านทูตอเมริกา ประจำประเทศไทย อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ผู้รับทุน Fulbright และศิษย์เก่า Fulbright ร่วมแสดงความยินดี