ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู และนักเรียน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕