พิธีถวายมุทิตาสักการะ ในโอกาสที่ เจ้าพระเดชพระคุณพระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม แต่งตั้งให้ พระครูโสภณปฐมาภรณ์ (ทวี สิรินฺธโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่

วันศุกร์ที่ ๘  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบหมายให้ นางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมด้วยผู้แทนคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายมุทิตาสักการะ  ในโอกาสที่เจ้า พระเดชพระคุณพระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม  แต่งตั้งให้ พระครูโสภณปฐมาภรณ์  (ทวี สิรินฺธโร)  น.ธ.เอก, ประโยค ๑ – ๒, ศน.บ., รป.ม.,รป.ด. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม