ร่วมต้อนรับ นายชัชพล จีนคร้าม ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเคมี โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 8  มีนาคม  พ.ศ.  2567 นางสาวสุกัญญา สุขสมบูรณ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายวิเชษฐ์  หงษ์พงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู โรงเรียนบ้านหินดาด อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และยินดีต้อนรับ นายชัชพล  จีนคร้าม ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเคมี โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ  ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์