พิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “โครงการสุขาดี มีความสุข”

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก

วันจันทร์ที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2567 นางสาวสุกัญญา  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  มอบหมายให้  นางอาริยาพัชร์  ฤกษ์สมบูรณ์ดี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off “โครงการสุขาดี  มีความสุข”   จัดโดยสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) โดย  พลตำรวจเอก เพิ่มพูน  ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting  และเยี่ยมชมกิจกรรม “โครงการสุขาดี  มีความสุข”  ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา