Category Archives: Students

ร่วมงานบำนาญราชวิทยาลัย “ราชวิทย์จิตใจสามัคคี Esprit de Corps ปีที่ ๗๒”

วันเสาร์ที่  ๒๗ มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๗  ผู้แทนคณะครู  และตั

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงก

ร่วมพิธีเปิดงานประจำปี วัดสิรินธรเทพรัตนาราม ในพระราชูปถัมภ์

วันจันทร์ที่  22  มกราคม พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความสนใจและจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ด้วยโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโ