Category Archives: Students

การติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันพฤหัสบดีที่  25  มกราคม พ.ศ. 2567  กลุ่มบริหารวิชากา

การติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอังคารที่  23  มกราคม พ.ศ. 2567  กลุ่มบริหารวิชาการ

การแข่งขันกรีฑาภายในระหว่างบ้าน ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ. ศ. 2567 กลุ่มบริหารวิชาการ แล

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดดำเ

ผู้ปกครองสนับสนุน ชุดวอร์มกีฬา พัดลม ถังน้ำแข็ง และเครื่องดื่ม

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2567  นางสาวขวัญชนก เสน