พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าบ้าน และหน้าห้องสมุดโรงเรียน

องค์กรร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร ประกอบด้วย นายสุวิทย์  แก้วค้า ผู้แทนราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา ครูอาทิตยา  สุขมาก ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ พันตำรวจตรี  สุทศธวรรศ  อารีย์รัตนะนคร นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ นายธานุวัติ  เย็นสมุทร ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
ครูภัทรา  ภัทรภิรมย์ ผู้แทนชมรมครูอาวุโส โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ และ นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี วางพานพุ่ม ณ หอประชุม อาคาร ๕๐ ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

และเวลา ๑๐.๓๐ น. ฟังบรรยายจิตอาสา ๙๐๔ หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ชาติไทยกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์” จากทีมวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ โดย นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม อาคาร ๕๐ ปี ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก !