การตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. ดร.วรัท  พฤกษาทวีกุล  หัวหน้าผู้ตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ  เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โดยมี นางเบญจพร  โพธิ์ปัดชา  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล (สำนักงานศึกษาธิการภาค 2)  พร้อมคณะ  นายคงกระพัน  เวฬุสาโรจน์  ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  (สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม) พร้อมคณะ  นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  คณะผู้บริหาร ครู  และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด  ณ  หอประชุม โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์