เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อหารือแนวทางการเปิดเรียนตามปกติ (On-site )

   วันศุกร์ที่  24  ธันวาคม  พ.ศ.  2564  นายอรรฐพนธ์  ศรีโพธิ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียน  ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าพบ  นายธรรมศักธ์  จิระวิทยพงศ์  นายกเทศมนตรีเมืองสามพราน นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสามพราน  และนายประมวล  โฆษิตชัยมงคล สาธารณสุขอำเภอสามพราน  เพื่อหารือแนวทางการเปิดเรียนตามปกติ (On-site )